Landschapsfonds

Vanaf januari 2023 kunnen agrarische ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek gebruik maken van het landschapsfonds. Het biedt een vergoeding van €0,10 cent per vierkante meter per jaar te bieden wanneer agrarische grond ter beschikking wordt gesteld aan het landschap.

Voor deze vergoeding komen uitsluitend agrarische ondernemers in aanmerking, omdat zij de grootste dilemma’s ervaren, bij de overweging om “productiegrond” beschikbaar te stellen voor het landschap. Omdat landschap een grote maatschappelijke meerwaarde heeft (natuurversterking, recreatiebeleving en schone lucht) wil de gemeente met deze vergoeding de agrariër tegemoet komen door middel van een financiële waardering.  Het landschapsfonds is te combineren met bestaande subsidies, zoals de onderhoudssubsidie van de VALA of de eco-regeling van de provincie.

Het bedrag dat wordt uitgetrokken voor het Landschapsfonds is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente. Wethouder Ria Ankersmit: “Op dit moment zijn we uitgegaan van 1 euro per inwoner. Dat betekent dat we 40.000 euro in pot hebben. Dat is een begin. Ik hoop dat de agrarische sector dit waardeert en er gebruik van gaat maken.”

Meer informatie over het landschapsfonds vindt u hier.