Berm- en maaibeheer

Meer natuurbeleving in onze Oude IJsselstreek
Door heel de gemeente heen zijn er langs wegen bermen en watergangen te vinden. Vanaf 2023 beheren we deze op een manier waarmee rekening wordt gehouden met de natuur. 30% van de berm maaien we niet, zodat er voldoende schuil- en overwinteringsplekjes zijn voor dieren en insecten. Ook voeren we maaisel af, waardoor de bermen op termijn bloemrijker worden. Op deze manier werken we aan een groot biodiversiteitslint door de gemeente, van maar liefst 110 hectare. Meer natuurbeleving dus. 

Natuurlijk houden we ook rekening met de weggebruikers. Voor de verkeersveiligheid maaien we wél rondom kruispunten en rotondes en we maaien de eerste meter van de weg. Dit doen we twee keer per jaar, namelijk in mei/juni en in oktober.

In de dorpen
Binnen de bebouwde kom hebben we ook een eerste stap gezet om de ruimte meer te benutten voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en wateropvang. Dit jaar is dat te merken aan de grasvelden. Waar het kan vormen we deze om van gazon naar 'ruw gras'. We maaien hier minder en soms zaaien we een bloemenmengsel in. 

Omvormen is niet overal wenselijk. Bij de keuze tussen gazon of ruw gras houden we rekening met:
- recreatief gebruik
- speelgelegenheid
- verkeerssituaties 

Vanwege de implementatie van dit maaibeleid waren erin het begin van het maaiseizoen wat obstakels. Daarbij komt het groeizame weer en is er een achterstand in maaifrequentie ontstaan op de locaties die nog wel regulier gemaaid worden. Ons streven is dat we op korte termijn het maaibeeld op niveau hebben.

Voor meer informatie over het maaibeheer, klik hier.