Bosbeheerplan

In augustus 2022 is het 'Bosbeheerplan Gemeente Oude IJsselstreek 2022-2033' gepubliceerd. In het plan, dat voortkomt uit de Visie op landschap, natuur en groene kernen, staat hoe de gemeente de bossen die zij in eigendom heeft, de komende jaren gaat beheren. Veilige en duurzame bossen voor de toekomst staan daar bij centraal.

Als een bos vitaal is, dan pas is duurzame benutting mogelijk voor planten, dieren en mensen. De beheermaatregelen die in het plan beschreven staan, worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. Iedere keer is er een ander stuk bos in de gemeente aan de beurt.

Het bosbeheerplan kunt u downloaden en inzien:
Bosbeheerplan Gemeente Oude IJsselstreek publieksversie met bijlagen.pdf

Het bosbeheerplan Paasberg kunt u downloaden en inzien:
Bosbeheerplan Paasberg 2022 - 2033 publieksversie met bijlagen.pdf