Groenproject WBE

In onze gemeente wordt hard gewerkt aan steeds meer groen. De Wildbeheereenheid (WBE) Gendringen-Bergh draagt daar ieder jaar zijn steentje aan bij. Op zaterdag 26 november tijdens de 22e boomplantdag werden in de gemeente op 27 locaties bomen en struiken geplant.

In dit groenproject dat al sinds 2000 bestaat, pachten de jachthouders gronden bij boeren voor jacht- beheer en schadebestrijding. 2021 was een mijlpaal omdat toen al meer dan 100.000 heesters en (fruit)bomen geplant waren.

Gerard Evers, van de wildbeheereenheid Gendringen-Bergh over het ontstaan van het project: “Na de ruilverkaveling zijn veel heggen en houtwallen verwijderd. De landbouwpercelen moesten immers aangepast worden aan de steeds grotere machines. Dat betekende dat veel schuilplekken voor het wild en de vogels verdwenen waren. Ons groenproject richt zich op behoud van wat er nu is en op de aanleg van landschapselementen. Dit alles gebeurt in goed overleg met de boeren. Zo creëren we een win-winsituatie voor mens, dier en natuur.”

De wildbeheereenheid zorgt niet alleen dat de bomen en struiken geplant kunnen worden, ze houden ook de groei in de gaten. Op het erf van Tim Kruese in Netterden zijn twee jaar geleden ook al een paa honderd struiken en tientallen bomen geplant. Daar komen er dit jaar nog een heel aantal bij. “Ik ben opgegroeid in deze buurt. Als kleine jongen was dit al mijn droomhuis. Toen ik hier in 2019 kwam wonen, lag er vooral weiland achter het huis. Door de aanplant die we nu doen komt er weer meer variëteit in het landschap en komen diersoorten als hazen, reeën en fazanten weer volop terug."

De gemeente betaalt het groen, de grondeigenaren zorgen voor de aanplant en het onderhoud. Wethouder Ria Ankersmit, die zelf ook kwam helpen met de aanplant, is blij met deze samenwerking. “Ik vind het mooi om te zien dat gemeente, grondeigenaren en de Wildbeheereenheid op deze manier samenwerken aan meer groen en biodiversiteit in de gemeente.