Algemene informatie

De natuurontwikkeling van Vennebulten en Zwarte Veen gaan hand in hand en maken beide deel uit van het project ‘Aaltense Goor en Zwarte Veen’, waarin wordt samengewerkt tussen Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, de bewonerswerkgroep en belangenorganisaties op het gebied van natuur en milieu. 

Belangrijke opgaven zijn hoe het water langer vastgehouden kan worden, hoe de natuur zich verder kan ontwikkelen, hoe de landbouwstructuur zich kan verbeteren en hoe ze bij kunnen dragen aan de recreatieve beleving van het gebied. De uiteindelijke inrichting moet een meerwaarde voor het gebied betekenen.

Waterschap Rijn en IJssel werkt op deze manier met partners aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot.

Zwarte Veen

Voor het deelgebied Zwarte Veen is al een inrichtingsplan opgesteld. De inhoud van het herinrichtingsplan voor het Zwarte Veen is gedeeld met omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst op 22 maart jl. in de Radstake.
Uit deze inloopbijeenkomst zijn een 2-tal aanpassingen van het plan voortgekomen:

  •  Aanpassing van de wandelroute door het Zwarte Veen.
  •  In stand houden van een doorgaande van de ruiter- en menroute door het Zwarte Veen.

Er is ook een nieuwsbrief over dit onderdeel van het project vanuit Waterschap Rijn en IJssel. Heeft u interesse, meldt u dan aan bij Gerard Horst, projectleider bij Waterschap Rijn en IJssel:

Vennebulten

Het onderdeel Vennebulten staat nog aan het begin. Er zijn kaders, ruwe ideeën, maar er is nog geen ontwerp. Op 26 november 2022 is er een inloopbijeenkomst waar inwoners mee kunnen denken over bijvoorbeeld de functies die we in dit gebied willen of willen houden. Al deze ideeën worden getoetst aan de kaders die er zijn en waar mogelijk meegenomen tijdens een ontwerpsessie in december 2022 of januari 2023. De eerste ontwerpen worden weer tijdens een inloopbijeenkomst getoond en kunnen inwoners weer reageren. Daarna wordt het definitieve plan gemaakt.