4

Ontwikkelen definitief inrichtingsplan

vanaf 21 april 2023

Afgelopen maanden is samen met belangstellenden en omwonenden gewerkt aan een inrichtingsplan voor Vennebulten/ Zwarte Veen waarmee invulling gegeven wordt aan de visie uit het Schetsboek ’t Venne en het Natuurbeheerplan, passend binnen de huidige wensen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het definitieve inrichtingsplan. Dit plan wordt binnenkort voorgelegd aan het college ter beoordeling. Daarna kunnen we starten met de uitvoering van het plan.