Verloop proces

Fase 1: Vaststellen startnotitie
Het College heeft ingestemd met de startnotitie waarin de ambities voor de nieuwe woonwijk Lenteleven staan beschreven.

Fase 2: (Digitale) informatiebijeenkomst
Digitale informatiebijeenkomst over de woningbouwplannen; we gaan aan de slag met vijf uitleglocaties. Tijdens deze avond worden Biezenakker en Lenteleven besproken. Wil je de uitleg nog eens terugkijken? Kijk dan op: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst2.html

De meest gestelde vragen tijdens deze bijeenkomst kun je vinden op:
Meest gestelde vragen bijeenkomsten woningbouw | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)

Fase 3: Inwonersbijeenkomst: ophalen ideeën
Op 13 september 2022 is er een bijeenkomst in de DRU waarbij de aanwezigen hun mening konden geven over enkele denkrichtingen voor Biezenakker en Lenteleven. Deze input (opgehaald via mentimeter) hebben we nodig om te komen tot een locatiepaspoort. Dit is een document met daarin belangrijke uitgangspunten zoals type woning, stijl, indeling etc. Ook via dit platform is de mentimeter opengesteld. Je kunt de avond terugkijken op: https://redscope.nl/digitalebijeenkomst5

Fase 4: Ontwikkeling locatiepaspoort
Na de informatieavond in september 2022 is een concept locatiepaspoort opgesteld. Deze is gemaakt op basis van alle voorgaande input en de kaders die de gemeente moet hanteren (zo moet de gemeente bijvoorbeeld rekening houden met geluidsoverlast van de weg, hoeveelheid natuur, etc.). Op 9 februari 2023 is dit concept tijdens een inloopavond in het gemeentehuis gepresenteerd. Er is ook uitleg gegeven hoe tot dit locatiepaspoort is gekomen, waarom sommige ideeën wel en andere niet zijn meegenomen.

Het definitieve locatiepaspoort wordt tijdens een volgende inloopavond voor inwoners nogmaals getoond en wordt tenslotte voorgelegd aan het college ter vaststelling. 

Fase 5: Ontwikkeling stedenbouwkundig plan
Het definitieve locatiepaspoort wordt vertaald naar een stedenbouwkundig plan. Dit is een concrete tekening van de nieuwe wijk. Hier kunt u ook weer op reageren. De manier waarop we u hierbij betrekken zullen we tijdig bekendmaken. 

Fase 6:
Het stedenbouwkundig plan is definitief en wordt vertaald in het omgevingsplan (bestemmingsplan).