Uitkomsten denk-mee-bijeenkomst 23 maart 2022


Op 23 maart was er een bijeenkomst waar inwoners mee konden denken over de invulling van het gebied rondom de Wesenthorst. Er waren meer dan 50 inwoners. Dit waren omwonenden, senioren, jongeren, ondernemers en vertegenwoordigers van de Woelwaters en Humankind,

Voor de invulling van het gebied wilden we graag weten wat de behoeftes van inwoners en andere geïnteresseerden zijn. Het moet namelijk een gebied van en voor iedereen uit Ulft worden. Wat mist er nog in Ulft? Waar is behoefte aan? En hoe kunnen we het gebied inrichten zodat er ontmoetingen plaats vinden?

Tijdens de bijeenkomst werden veel ideeën meegegeven. Naast de bebouwing willen de meeste deelnemers zeker ook ruimte voor groen. Het gebied moet aantrekkelijk en uitnodigend worden en voor iedereen toegankelijk. Het moet een gebied worden waar mensen kunnen samen komen en samen dingen kunnen doen. De deelnemers vinden het belangrijk dat mensen in beweging komen. Een omgeving waar mensen hun talenten kwijt kunnen en zelf dingen kunnen doen. Zo zou een gepensioneerde lasser bijvoorbeeld mooie dingen kunnen maken samen met leerlingen van de basisschool. Of kan er in de grote keuken samen gekookt worden. Ook worden kansen benoemd voor horeca voorzieningen. Andere ideeën waren een muziekkoepel, een moestuin, een kleine kinderboerderij, een picknickplek, een plek voor jongeren en natuurlijke speelelementen rondom de vijver. 

Klimaat en energie vindt men belangrijk. Het groene karakter wil men behouden. Men wil een natuurlijke omgeving waar aandacht is voor biodiversiteit. De bomen en treurwilgen die er zijn wil men heel graag laten staan. Voor het gebouw ziet men ook nog veel kansen om het te vergroenen of te verfraaien. Zo werd bijvoorbeeld de suggestie genoemd om een grote glazen pui te maken met zicht op een groen park. De meeste deelnemers vinden dat het gebouw (grotendeels) behouden moet worden, daarbij werd specifiek de gymzaal benoemd. 

Uiteraard kwamen er ook onderwerpen aan bod, waar de deelnemers de ontwerpers voor waarschuwden. Wat men vooral niet wil, is overlast van hangjongeren, stinkend stilstaand water, hoge flats en te veel bebouwing. En als we woningen voor starters gaan bouwen, moeten dit ook echt betaalbare woningen voor starters zijn. In de huidige paden structuur en verkeer ziet men ook kansen voor verbetering. Er werd opgemerkt dat het pad dat nu van de Heggenseveld naar de Weg Achter de Blenk loopt een belangrijke verbindingsweg is voor bewoners. Men wil dit pad behouden. 

Het waren twee hele waardevolle bijeenkomsten met kritische noten en vooral veel ideeën. Te veel om hier allemaal op te noemen maar alles staat genoteerd. Niet alle ideeën zullen een plek kunnen krijgen in het definitieve plan, maar we weten nu wel wat de behoeftes zijn van de inwoners en zullen bij het ontwerp hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Het is een hele fijne plek met mooie kansen.