Algemene informatie

Het omgevingsplan en de Omgevingswet
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Met deze Omgevingswet, die bestaande wetten samenvoegt, start tegelijkertijd de overgangsperiode naar één omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Het omgevingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan. Het omgevingsplan heeft betrekking op de fysieke leefomgeving (de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen) van alle inwoners, organisaties en bedrijven. Het omgevingsplan bevat uiteindelijk informatie over de bestemming van een plek en regels voor geluid, bodem, energiemaatregelen en duurzaamheid. Meer informatie vindt u op onze website.

Plan van aanpak
De overgangsperiode moet uiterlijk 31 december 2029 afgerond zijn. We verwachten de gehele overgangsperiode nodig te hebben om van een tijdelijk omgevingsplan naar een permanent omgevingsplan te gaan. We verhuizen de ruimtelijke regels per deelgebied en onderscheiden daarbij de volgende deelgebieden: 

  • Kernen
  • Buitengebied
  • Bedrijventerreinen

We starten met de kernen. Het volledige plan van aanpak vindt u onder achtergronddocumenten.