2

Verwerken van opmerkingen en suggesties

vanaf 27 oktober 2023

De gemeente en provincie gaan de opmerkingen en suggesties die meegegeven zijn per mail, het platform en tijdens de inloop op 25 oktober verwerken. Het onderwerp leeft in Etten en daar zullen we rekening mee houden. We proberen u via dit platform zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van alle stappen en alle nieuws.