3

Voorbereiden verkeersbesluit pilot

vanaf 22 december 2023

Naar aanleiding van alle opgehaalde informatie hebben we besloten om Etten niet af te sluiten als voorgesteld, maar om een proef te starten met onderstaande maatregelen  op en rond het kruispunt, waarbij het dorp Etten voldoende bereikbaar blijft.

 De proef houdt in dat:
- We een landbouwsluis plaatsen aan de Montferlandse kant van de kruising N317 Slingerparallel. Verwachting is dat de uitvoering hiervan begin volgend jaar gaat plaatsvinden Hiervoor wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen.
- We in Etten de Lidwinastraat afsluiten aan de zijde van de Oude IJsselweg. Ook hiervoor wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen.
- Ondertussen worden ook alvast tijdelijke maatregelen genomen om de kruising veiliger te maken, te weten:
• Afzetten linksafstroken
• Versmallen van de zijwegen
• De waarschuwingsborden voor fietsers voorzien van een gele achtergrond