Algemene informatie


Tijdens de behandeling van de begroting in november 2021 is er een motie ingediend op initiatief van Lokaal Belang voor de bouw van 100 tijdelijke woningen. Hier is een budget voor vrijgemaakt van 10 miljoen euro. De 100 woningen zijn bedoeld om de acute woningnood zoveel mogelijk op te lossen totdat de permanente woningen in onze uitbreidingslocaties worden gebouwd. Tijdelijk is in dit geval maximaal 10 tot 15 jaar. Het gaat om huurwoningen met huurprijzen ruim onder het maximum van de huurtoeslag. We hebben een projectleider gevonden voor dit project en er wordt nu gezocht naar locaties, bij voorkeur op grond van de gemeente waar al een infrastructuur is, zodat het project zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd. 

Inschrijven

We zitten nog helemaal in de begin fase van het project en je kunt je nog niet inschrijven voor een woning. Je kon hier al wel aangeven dat je mogelijk interesse hebt.

148 mensen hebben aangeven interesse te hebben in een flexibele woning.
Dit bevestigd het vermoeden dat er veel vraag is. Zelfs nu de plannen nog niet concreet zijn, is de interesse al groot. Voor de projectleider is dit hele waardevolle informatie. Op dit moment worden verschillende locaties onderzocht op mogelijkheden en er zijn gesprekken met mogelijke leveranciers. De grootste uitdaging ligt in het beschikbaar krijgen van de juiste locaties en de productiecapaciteit van de leveranciers. We hopen zo snel mogelijk meer concrete informatie te kunnen geven.
Als je wel interesse hebt, maar dit nog niet aan hebt gegeven, geen probleem! Dit was een ronde om te inventariseren hoe groot de behoefte werkelijk is. Op dit platform houden we je op de hoogte en laten we ook weten als je 'echt' aan kunt melden.