Wij staan voor het initiëren, ontwikkelen en activeren van plannen die bijdragen aan een beter en duurzamer leefklimaat voor Netterden en haar omgeving. Dit doen we samen met alle bewoners, verenigingen, regionale ondernemers...
Lees meer
06 – 23 972 978 (dorpsauto telefoon, voicemail inspreken)

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven