Als belangenvereniging werken wij aan het algemeen belang van de bewoners en hun leefomgeving.