Verloop proces

Fase 1: 1e presentatie woningbouwplannen

Digitale informatieavonden over de woningbouwplannen. Wil je de avond van Varsseveld nog eens terugkijken? Ga dan naar de menupagina 'algemene informatie' en klik op de link. Hier vind je ook de meest gestelde vragen tijdens deze bijeenkomsten.

Verder stelde het college van burgemeester en wethouders op 31 mei 2022 de startnotitie vast. In de startnotitie staan de aanpak en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschreven. deze kan je terugvinden op de menupagina 'algemene informatie'.

Fase 2: Eerste bijeenkomst meedenken

Op 13 september 2022 was er een bijeenkomst waarbij de aanwezigen hun mening konden geven over enkele denkrichtingen. Deze input hebben we nodig om te komen tot een locatiepaspoort. Dit is een document met daarin belangrijke uitgangspunten zoals type woning, stijl, indeling etc. De link naar de video kan je vinden bij de menupagina 'overzicht'.

Fase 3: Ontwikkelen concept locatiepaspoort

De uitkomsten van de informatiebijeenkomst zijn teruggekoppeld en iedereen kan hier, via dit platform op reageren. In deze fase gaan we het concept locatiepaspoort ontwikkelen.

Fase 4:

De presentatie van het concept locatiepaspoort, gemaakt op basis van alle voorgaande input en de kaders die de gemeente moet hanteren (zo moet de gemeente bijvoorbeeld rekening houden met geluidsoverlast van de weg, hoeveelheid natuur, etc.). Er wordt ook uitleg gegeven hoe tot dit locatiepaspoort is gekomen, waarom sommige ideeën wel en andere niet zijn meegenomen.

Fase 5:

Vertaling van locatiepaspoort naar concrete plannen. Hiervoor worden ook inwoners betrokken. Omdat dit nog wat verder in de tijd is, weten we nog niet precies hoe (grote bijeenkomst of juist klein; digitaal of fysiek). Dit zullen we tijdig bekendmaken.

Fase 6:

Presenteren van bouwkundig plan. Dit is een concrete tekening van de nieuwe wijk. Hier kunt u ook weer op reageren.

Fase 7:

Terugkoppeling van aanpassingen in bouwplan. We geven aan wat we met de feedback hebben gedaan en tot welke aanpassingen dit heeft geleid.