Plannen en status

Voorjaar 2021
In het voorjaar 2021 heeft de gemeente de woningbouwplannen gepresenteerd voor de komende 10 jaar. Tot 2030 worden er in de hele gemeente tussen de 1900 en 2250 woningen gebouwd. Dat betreft woningen op inbreidingslocaties (in de kernen) en op 5 nieuwe uitbreidingslocaties. Wil je meer weten over de woningbouwplannen kijk dan op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen 

Een van die uitbreidingslocaties is Varsseveld Noord. In deze nieuwe woonwijk worden zo'n 354 tot 472 nieuwe huizen gebouwd.

In mei 2021 zijn er 3 online bijeenkomsten geweest waar inwoners ook digitaal vragen konden stellen. Deze bijeenkomsten zijn door meer dan 400 inwoners gevolgd. Een van deze bijeenkomsten ging specifiek over Varsseveld en omgeving. Wil je deze nog eens terugkijken? Kijk dan op: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst3.html

De meest gestelde vragen tijdens deze bijeenkomsten kun je vinden op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/form/meest-gestelde-vragen-bijeenkoms 

Verder stelde het college van burgemeester en wethouders op 31 mei 2022 de startnotitie vast. In de startnotitie staan de aanpak en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschreven: Startnotitie woningbouw Varsseveld Noord.pdf

Op 18 januari 2023 was de eerste bijeenkomst voor inwoners, waarbij zij informatie mee kunnen geven aan de ontwerpers van de wijk. 

We gaan nu aan de slag met het ontwerpen van een concept locatiepaspoort.