Achtergrond documenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart het Programma voor 't Hiddink vastgesteld. 

In het programma legt de gemeente de concrete invulling voor de woningbouwlocatie ’t Hiddink vast. In het programma zijn uitgangspunten geformuleerd voor de thema’s landschap, klimaat, ecologie, verkeer en stedenbouw.