3

Bekendmaking locaties

t/m 30 september 2022

De locaties van de flexwoningen zijn bekend. Op de website staan deze vermeld: https://www.oude-ijsselstreek.nl/flexwonen
De locaties liggen vast, maar het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de Flexwoningen geplaatst gaan worden, wie de Flexwoningen gaat bouwen en hoe de Flexwoningen eruit gaan zien. Wanneer er meer duidelijkheid is over de vervolgstappen zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen. Omwonenden krijgen dan ook een uitnodiging om mee te denken over de invulling van de locatie. Hierover zullen we ook nog wat vragen stellen in dit platform.

De verwachting is dat in 2023 de eerste flexwoningen in de gemeente geplaatst gaan worden. In de eerste fase plannen we 45-50 flexwoningen. Daarna kijken we waar nog behoefte aan is. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een uitvraag aan partijen die de flexwoningen kunnen realiseren op de aangewezen locaties.