1

Eerste presentatie woningbouwplannen

t/m 8 januari 2023

In mei 2021 zijn er 3 online bijeenkomsten geweest waar inwoners ook digitaal vragen konden stellen. Deze bijeenkomsten zijn door meer dan 400 inwoners gevolgd. Een van deze bijeenkomsten ging specifiek over Varsseveld en omgeving. Wil je deze nog eens terugkijken? Kijk dan op: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst3.html

De meest gestelde vragen tijdens deze bijeenkomsten kun je vinden op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/form/meest-gestelde-vragen-bijeenkoms 

Verder stelde het college van burgemeester en wethouders op 31 mei 2022 de startnotitie vast. In de startnotitie staan de aanpak en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschreven: Startnotitie woningbouw Varsseveld Noord.pdf

Op woensdagavond 18 januari vindt de eerste informatieavond voor Varsseveld Noord plaats. We zullen dan wat achtergrondinformatie geven over het gebied en iedereen kan zijn of haar mening geven over woonsferen, parkeren etc. Die informatie wordt gebruikt om een locatiepaspoort te maken. Dit zijn een soort grove schetsen / kaders voor de nieuwe wijk. De bijeenkomst vindt plaats in het Borchuus, Kerkplein 3 in Varsseveld. De inloop is vanaf 19:00 uur. Het programma start om 19:30 en is rond 21:00 uur afgelopen.

Voor deelname aan de informatiebijeenkomst moet u zich aanmelden. Dit kan via deze link: https://www.oude-ijsselstreek.nl/infoavond-varsseveld-noord