6

Zesde fase: optimaliseren stedenbouwkundig plan

vanaf 27 november 2023

Op 21 november presenteerden we het concept stedenbouwkundig plan voor woningbouwlocatie Biezenakker.
Veel belangstellenden (waaronder omwonenden, maar ook veel woningzoekenden) gingen in gesprek met de ontwerpers van het plan en medewerkers van de gemeente in de popzaal van de DRU.
Met alle input gaan de ontwerpers nu aan de slag om het plan te optimaliseren. We verwachten begin volgend jaar met de definitieve versie bij u terug te komen.