5

Presentatie ruimtelijke visie

vanaf 21 september 2023

Op basis van de eerste schetsen, de opgestelde uitgangspunten en de input vanuit inwoners wordt een ruimtelijk visie gemaakt. Deze wordt op 21-09-2023 besproken in de raad.