3

Presentatie eerste schetsen

Op basis van de inwonersbijeenkomst op 22 maart en de gesprekken met geïnteresseerde partijen is er een schets gemaakt voor het gebied (een vlekkenplan met functies). Deze schets wordt in het najaar aan de raad voorgelegd.