6

Concept voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan

t/m 30 december 2022

In vervolg op de inloopbijeenkomst van 19 april 2022 organiseerden we op 23 november een nieuwe inloopbijeenkomst over de nieuwe woonwijk ‘De Tuit’ (voorheen Varsseveld West). Doel van de bijeenkomst was om te laten zien hoe de hoofdstructuren uit het locatiepaspoort en een mogelijk woningbouwprogramma vertaald zijn in een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening die de inrichting van het gebied weergeeft. Hierin hebben onderdelen als groen, parkeren, water, wegen en de kavels een plek gekregen.