De resultaten

Algemene bekendmaking woningbouwprojecten.
Er is in mei 2021 een informatieavond geweest waar ook meerdere vragen zijn gesteld. De meest gestelde vragen en de antwoorden kun je teruglezen via deze link: https://www.oude-ijsselstreek.nl/form/meest-gestelde-vragen-bijeenkoms  En de hele avond kun je terugkijken via deze link: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst3.html

Inwonersbijeenkomst 15 december 2021
Op 15 december 2021 hebben we in verband met corona regelgeving wederom een digitale bijeenkomst gehouden. Een verslag, de vragen die gesteld zijn met de antwoorden en een mogelijkheid om terug te kijken vind je op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/varsseveld-west  

Inloopavond 19 april 2022
Op 19 april laten we tijdens een inloopavond zien hoe we de meningen van inwoners hebben verwerkt in een basis document met daarin de eerste uitgangsprincipes zoals de globale indeling, de woonmilieus, groenstructuur, wegen etc.). Het was een fysieke bijeenkomst die bezocht is door meer dan 150 inwoner. Een samenvatting kun je vinden op: https://onzeoudeijsselstreek.nl/berichten/ruim-150-bezoekers-inloopavond 

Het locatiepaspoort voor Varsseveld West is klaar
In het locatiepaspoort staat beschreven wat de plannen zijn voor het gebied Varsseveld West. Er staat bijvoorbeeld in welk soort woningen er passen, maar ook hoe de aansluiting kan zijn met het gebied eromheen, welke parkeergelegenheden passen, welke groenstroken en hoe we rekening houden met het ecologisch systeem. De input uit de verschillende individuele gesprekken en de inloopavond zijn verwerkt in het locatiepaspoort. Zo is bijvoorbeeld in het plan de Tuitstraat aangepast van een doorgaande weg naar bestemmingsverkeer en zijn op verschillende plekken groenstroken toegevoegd.