Algemene informatie

Voorjaar 2021
In het voorjaar heeft de gemeente de woningbouwplannen gepresenteerd voor de komende 10 jaar. Tot 2030 worden er in de hele gemeente tussen de 1900 en 2250 woningen gebouwd. Dat betreft woningen op inbreidingslocaties (in de kernen) en op 5 nieuwe uitbreidingslocaties. Wil je meer weten over de woningbouwplannen kijk dan op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen 

Een van die uitbreidingslocaties is Varsseveld-West. Dit de uitbreidingslocatie die als eerste wordt ontwikkeld, omdat in Varsseveld de werkgelegenheid flink is gegroeid en zal blijven groeien en het woningaanbod blijft achter. 

In de nieuwe wijk worden 372 tot 496 nieuwe huizen gebouwd, waarvan de helft in een lagere prijsklasse of huurprijs. 

Digitale bijeenkomst 1e informatie
In mei zijn er 3 online bijeenkomsten geweest waar inwoners ook digitaal vragen konden stellen. Deze bijeenkomsten zijn door meer dan 400 inwoners gevolgd. Wil je de bijeenkomst over Varsseveld en omgeving nog eens terugkijken? Kijk dan op: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst3.html 

Startnotitie
Er is een startnotitie geschreven waarin de gemeente de aanpak van het project voorlegt aan de raad. Dit wordt op 28 oktober in de raad besproken. De startnotitie zal kort voor 28 oktober ook openbaar zijn en te vinden via de pagina van de raad: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/vergaderingen

Bijeenkomst 15 december 2021
Op 15 december is de eerste bijeenkomst waar iedereen welkom is. Tijdens deze avond laat het ontwerpbureau verschillende opties zien qua inrichting en sfeer.  Het gaat dan over globale ontwerpprincipes. Willen we bijvoorbeeld huizen in een moderne stijl, of juist traditioneel; gaan we voor rechte lijnen qua wegen of rond, willen we veel groen tussen door, of juist een park. Dit soort vragen komen aan bod. 

De avond is inmiddels geweest. Je kunt het terugkijken op: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst4.html 

Inloopavond 19 april 2022
Op 19 april laten we tijdens een inloopavond zien hoe we de meningen van inwoners hebben verwerkt in een basis document met daarin de eerste uitgangsprincipes zoals de globale indeling, de woonmilieus, groenstructuur, wegen etc.). Het was een fysieke bijeenkomst die bezocht is door meer dan 150 inwoner. Een samenvatting kun je vinden op: Ruim 150 bezoekers inloopavond | in berichten op Onze Oude IJsselstreek   

Concept Stedenbouwkundigplan 23 november 2022

Op de inloopbijeenkomst op 23 november 2022 werd het concept van het stedenbouwkundigplan getoond. Dit is een verdere uitwerking van de schetsen van 15 april. We kregen veel verzoeken en adviezen mee op basis van persoonlijke gesprekken met omwonenden en mensen die op 15 april de bijeenkomst bezochten. Deze zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit concept.

Bekijk hier het stedenbouwkundigplan met de achterliggende informatie over het gebied: 

Stedenbouwkundigplan.pdf