5

Vertaling Locatiepaspoort naar concretere plannen

t/m 29 september 2022

In een kleinere kerngroep, met daarin leden van de belangenverenigingen, omwonenden en een aantal potentiele nieuwe bewoners van de wijk, worden de uitgangsprincipes omgezet in concrete ontwerpen.