Plannen en status


In het voorjaar heeft de gemeente de woningbouwplannen gepresenteerd voor de komende 10 jaar. Tot 2030 worden er in de hele gemeente tussen de 1900 en 2250 woningen gebouwd. Dat betreft woningen op inbreidingslocaties (in de kernen) en op 5 nieuwe uitbreidingslocaties. Wil je meer weten over de woningbouwplannen kijk dan op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen 

Een van die uitbreidingslocaties is Biezenakker in Ulft. Deze ontwikkeling gaat in twee fasen, samen met de ontwikkeling van Lenteleven in Gendringen een groei van het woningaanbod in het zuidelijke deel van onze gemeente creëren. 

Status

In mei zijn er 3 online bijeenkomsten geweest waar inwoners ook digitaal vragen konden stellen. Deze bijeenkomsten zijn door meer dan 400 inwoners gevolgd. Wil je de bijeenkomst over Biezenakker en Lenteleven nog eens terugkijken? Kijk dan op: https://www.redscope.nl/digitalebijeenkomst2.html 

Op 29 maart 2022 heeft het college akkoord gegeven op de startnotitie waarin  de aanpak van het project staat omschreven. Hierin staan ook de eerste kaders. Bekijk hier de hele startnotitie: Startnotitie woningbouw Biezenakker Ulft.pdf 

Vervolgens wordt gestart met een aantal onderzoeken bijvoorbeeld naar, onder andere, de bodem en geluid. De uitkomsten van deze onderzoeken en de input vanuit de startnotities vormen een aantal kaders voor het zogenaamde locatiepaspoort. In het tweede kwartaal van 2022 worden verschillende uitgangsprincipes en sfeerbeelden voorgelegd aan de inwoners in een (fysieke) bijeenkomst. Op basis van die avond maakt een ontwerpbureau met deze input een locatiepaspoort. Voor deze avond zullen we een oproep doen vanuit de gemeente. En natuurlijk komen de sfeerbeelden ook op dit platform, zodat je ook hier kunt stemmen.

Kijk ook op deze site bij 'Praat mee'. Dit is de plek waar we de samenwerking tussen gemeente en inwoners onder andere plaats gaat vinden.